Memoria Histórica

La aprobación de la ley de memoria histórica en diciembre de 2007 ha abierto una nueva etapa en la reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. A través de este portal, los internautas podrán encontrar toda la información sobre las distintas líneas de trabajo puestas en marcha por el Gobierno de España para, tal y como marca la ley, hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos a las víctimas, contribuir a cerrar heridas y eliminar cualquier elemento de división entre los ciudadanos.

Memoria Histórica

Destacados

 • Arquivos

  Ministerios de Cultura, Defensa, Interior e Economía e Facenda

  A Lei de Memoria Histórica facilita o acceso dos cidadáns á información que sobre eles ou os seus familiares garden os arquivos, rexistros ou fondos documentais públicos. Tamén insta a recompilar e difundir información histórica e dos documentos relativos á Guerra Civil, o exilio e a ditadura

 • Mapa de fosas

  Ministerio de Xustiza

  O mapa integrado de localización de fosas e vítimas, que terá unha actualización permanente, realizouno o Goberno de España en colaboración con distintas administracións públicas e asociacións de recuperación da memoria histórica.

 • Prestacións

  Ministerios de Economía e Facenda e Traballo e Inmigración

  Ampliáronse as prestacións e pensións ás vítimas da Guerra Civil e a Ditadura.  Familiares de falecidos ou mutilados de guerra, de persoas que estiveron en prisión por motivos políticos ou que morreron en defensa da democracia de 1968 a 1977, son algúns dos beneficiarios

 • Subvencións

  Ministerio da Presidencia

  Desde o ano 2006, o Goberno subvenciona diferentes actividades relacionadas coa recuperación da Memoria Histórica e o recoñecemento moral ás vítimas da guerra civil e do franquismo

 • Reparación

  Ministerio de Xustiza

  Máis de 950 persoas recibiron xa a Declaración de reparación e recoñecemento persoal, un título de desagravio para os que foron perseguidos e condenados por razóns políticas, ideolóxicas ou de crenza relixiosa durante a Guerra Civil e a Ditadura

 • Vestixios

  Ministerios de Cultura e Defensa

  Os escudos, insignias, placas e outros obxectos conmemorativos da sublevación militar, a Guerra Civil e a Ditadura están a ser retirados. As únicas excepcións: aqueles símbolos protexidos por lei por razóns artísticas, arquitectónicas ou artístico-relixiosas.

 • Nacionalidade

  Ministerio de Xustiza

  A Lei 52/2007 permítelles aos voluntarios integrantes das Brigadas internacionais acceder á nacionalidade española sen ter que renunciar á que ostenten. Así mesmo, amplíalles a posibilidade de ser español aos descendentes ata o primeiro grao dos que fosen orixinariamente españois. A norma satisfai así unha lexítima pretensión do exilio e da emigración española.