Memoria Histórica

L'aprovació de la Llei de Memòria Històrica al desembre de 2007 ha obert una nova etapa en la reparació i el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. A través d'este portal, els internautes poden trobar tota la informació sobre les distintes línies de treball posades en marxa pel Govern d'Espanya per tal de fer efectius, tal com ho marca la Llei, els nous drets reconeguts a les víctimes, contribuir a tancar ferides i eliminar qualsevol element de divisió entre els ciutadans.

Memoria Histórica

Destacats

 • Arxius

  Ministeris de Cultura, Defensa, Interior i Economia i Hisenda

  La Llei de Memòria Històrica facilita l'accés dels ciutadans a la informació que sobre ells o els seus familiars continguen els arxius, registres o fons documentals públics. També insta a recopilar i difondre informació històrica i els documents relatius a  la Guerra Civil, l'exili i la Dictadura.

 • Mapa de fosses

  Ministeri de Justícia

  El mapa integrat de localització de fosses i víctimes, que tindrà una actualització permanent, l'ha realitzat el Govern d'Espanya en collaboració amb distintes administracions públiques i associacions de recuperació de la memòria històrica.

 • Prestacions

  Ministeris d'Economia i Hisenda i Treball i Immigració

  S'han ampliat les prestacions i pensions a les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura.  Familiars de difunts o mutilats de guerra, de persones que van ser empresonades per motius polítics o que van morir en defensa de la democràcia de 1968 a 1977, són alguns dels beneficiaris.

 • Subvencions

  Ministeri de la Presidència

  Des de l'any 2006, el Govern subvenciona diferents activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Històrica i el reconeixement moral de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme.

 • Reparació

  Ministeri de Justícia

  Més de 950 persones han rebut ja la Declaració de reparació i reconeixement personal, un títol de desgreuge per als qui van ser perseguits i condemnats per raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa durant la Guerra Civil i la Dictadura.

 • Vestigis

  Ministeris de Cultura i Defensa

  Els escuts, les insígnies, les plaques i altres objectes commemoratius de la sublevació militar, la Guerra Civil i la Dictadura estan sent retirats. Les úniques excepcions són els símbols protegits per llei per raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses.

 • Nacionalitat

  Ministeri de Justícia

  La Llei 52/2007 permet als voluntaris integrants de les Brigades Internacionals accedir a la nacionalitat espanyola sense necessitat de renunciar a la seua nacionalitat. Així mateix, amplia la possibilitat de ser espanyol als descendents fins al primer grau dels qui hagueren sigut originàriament espanyols. La norma satisfà així una legítima pretensió de l'exili i de l'emigració espanyola.